| Home | 365/2012 | in my eye | VW T3 Westfalia | Zbór w Mielcu |

"Powrót do posłuszeństwa Bogu" - kazanie

kazanie z dn. 13 września 2009, Mielec:Powrót do posłuszeństwa Bogu


Wstęp.


„TrójjedynyBóg postanowił zrobić sobie wycieczkę na ziemię. Ale gdzie tu się wybrać? Może do Ziemi Świętej? Na to zaprotestował Pan Jezus: - Raz już tam byłem i wystarczy! - ale zaproponował USA. Na to sprzeciwił się Duch Święty: - Tam mówią, że jestem kobietą, nie chcę! Ale wiecie co? Pojedźmy do Watykanu: tam jeszcze nie byłem.”1
Korzystając z tego żartu chcę zadać nam pytanie: kiedy ostatni raz Duch Święty miał coś do powiedzenia w naszym życiu? Czy może nie czas żeby zaprosić Pana Boga do siebie? Kiedy ostatnio pytałeś się o Bożą wolę dla swojego życia?
Dziś chcę mówić o posłuszeństwie Bogu, nie posłuszeństwie w ogóle, bo przecież wszyscy znamy wersety mówiące, że „... posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara...” (1 Samuela 15;22). Ja chciałbym, skupić nas na jednym aspekcie posłuszeństwa, na szukaniu Bożej woli dla swojego życia.
Nie chcę dzisiaj mówić o tym, że np.: Bożą wolą jest to byśmy zwiastowali Jezusa. Mam nadzieję, że dla większości z nas jest to oczywiste. Oczywiste jest również to, iż Bożą wolą jest byśmy wzrastali duchowo. Nikt nie musi pytać: czy Bożą wolą jest bym się modlił, czytał Biblię, czy też bym przyszedł na niedzielne nabożeństwo? Takie pytania nie świadczą o szukaniu Bożej woli, świadczą raczej o niedojrzałości, i niewłaściwym czytaniu Słowa Bożego.
Często zadajemy sobie pytanie: jak mam rozpoznać Bożą wolę? Skąd mam wiedzieć, że ta służba jest dla mnie, a ta nie? Jak poznać Bożą wolę wybierając szkołę, pracę, czy współmałżonka. Co robić, by realizować Bożą wolę? Czym się kierować wybierając? Spróbuję dziś dać odpowiedź na to jak rozpoznawać Bożą wolę. Nie będzie to jakaś jedyna i najlepsza metoda, lecz raczej ogólne zasady, którymi należy się kierować przy szukaniu Bożej woli dla swojego życia i Bożego prowadzenia.


I.Bóg ma plan dla naszego życia!

„Czy wyobrażacie sobie ojca, który nie snułby planów dotyczących przyszłości swego syna? Czy znacie taką matkę, która nie miałaby ambicji związanych z własną córką? Albo mężczyznę, który nie posiadałby w wyobraźni pewnego wzorca idealnej kandydatki na swą żonę? Albo króla nie mającego żadnej wizji kierowania państwem? Dowódcę bez rozkazów dla podwładnych. Kierownika bez pomysłu na zarządzanie zakładem pracy? Jeżeli tak, to w takim razie wolno wam myśleć, że Bóg nie ma planu dla waszego życia, bowiem wszystkie wymienione przykłady są użyte w Biblii, aby pokazać relację pomiędzy chrześcijaninem, a jego Panem.”2


Czy to nie wspaniała wiadomość? Oto święty i potężny Bóg. Twój kochający Ojciec ma plan dla Twojego życia! Nie żyjemy od przypadku do przypadku. Naszym życiem nie rządzi zbieg okoliczności. W psalmie 91 (15-16) czytamy Boże Słowa: „Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukarzę mu zbawienie moje”.
Czasem zdarza nam się mówić, że gdyby to lub tamto potoczyło się inaczej to byśmy ukończyli inną szkołę, znaleźli inną pracę, albo już dawno byłbym na kierowniczym stanowisku, gdyby tylko... . To się nazywa pokładanie ufności w ludziach, w sobie samych i w jakimś bliżej nieokreślonym przypadku czy układzie.
Boże Słowo zachęca nas natomiast do ufności Bogu. Przeczytajmy Przyp 29;25. Komu ufam? W czym lub w kim pokładam nadzieję na udane i satysfakcjonujące życie?
Bóg pragnie objawiać swoim dzieciom swą wolę. On chce ci pokazać co chce w twoim życiu. Jak chce cię użyć. Do jakich wspaniałych rzeczy cię przeznaczył!
Lecz naszym pragnieniem powinno być szukanie Bożego planu dla naszego życia. Wierzę, że chcemy stawać się tacy jak Jezus. A nasz Zbawiciel był pochłonięty bez reszty pragnieniem/ pasją pełnienia woli Ojca. Pan Jezus mówi: „A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynie to, co się Jemu podoba” (Jan 8;29).
Czy w twoim życiu jest takie pragnienie? Robić to co podoba się Bogu, przykładać swojej ręki do dzieł, które będą chwalić Boga? Czy kiedy zasypiasz marzysz o tym co mógłby Bóg robić przez ciebie, by Boże Królestwo się rozrastało? Czy szukasz Bożej woli z całego serca?
Pewien człowiek (Paul Little) wyraził to takimi słowami: „O mało nie oszalałem z frustracji, próbując odgadnąć wolę Bożą dla mojego życia. Robiłem w tym kierunku wszystko z wyjątkiem jednego: stawanie przed obliczem Boga i pytania Go o zdanie w tej kwestii”3.
Jak określić co jest Bożą wolą?


II.Bóg chce wziąć naszą przyszłość w swoje ręce!

Musimy poddać Bogu swoje plany, pragnienia, cele. Tylko powierzając Mu każdą cząsteczkę naszego życia możemy liczyć, że On pokaże nam właściwy kierunek. Psalmista zachęca nas: „Powierz Panu drogę swoją,...” (Psalm 37;5). Panie nie to co ja chcę, ale to co Ty chcesz dla mnie się liczy. Czy rzeczywiście mamy taka postawę, czy to tylko słowa? Jako chrześcijanie zostaliśmy drogo kupieni (1 Kor 7;23) i nie należymy już do siebie samych.
Ten werset (Ps 37;5b) zachęca nas do zaufania Bogu. Czy wierzysz, że Bóg jest godny zaufania? Znacie takich chrześcijan, którzy są niezadowoleni ze swoich zborów, czy denominacji? „O w tamtym zborze to dopiero jest uwielbianie, tam to aż się chce słuchać kazań. Tam to jest miłość, a nie to co u nas.” A po jakimś czasie są już w innym zborze. „Tutaj to wzrastam, tam to była lipa, nic się nie działo”. Łatwiej jest nam położyć ufność w denominacji, ludziach metodach niż w Bogu. Ale to Bóg jest naszą mocą, ochroną, zaopatrzeniem i zbawieniem. To nie zbór i nie pastor, tylko i wyłącznie w Bogu można położyć swoją ufność.
Jeśli ufam, że Bóg ma dla mnie wspaniałą przyszłość, jeśli szukam tej woli i pragnę jej w swoim życiu to muszę być posłuszny! Pamiętamy Józefa? Sprzedany przez braci do niewoli, oskarżony trafia do więzienia. A następnie zostaje pierwszym po faraonie. Pamiętamy co mówi Józef do swoich braci? Czy mówi: „Och gdyby nie źli bracia..., Och cierpię za sprawiedliwość, to przez złą kobietę...?” On mówi: „Nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu” (1 Mojż 45;5).
Czy żyjemy z postawą: „Panie zrobię wszystko, czego ode mnie żądasz, nawet jeśli nie będę tego rozumiał”? Może już dziś jesteś w miejscu gdzie nie bardzo rozumiesz co się dzieje. Chcę cię zachęcić żebyś zamiast za wszelką cenę próbować zrozumieć, powiedział: „Boże Ty wszystko możesz, i tą sytuację obrócisz ku dobremu”.


III.Bóg chce potwierdzać swoją wolę!

Lecz jest jeszcze coś, o czym musimy pamiętać. Musimy szukać potwierdzenia! Bóg chce objawiać ale i potwierdzać swoją wolę. Nie pozostawia nas w konsternacji i wielkiej niewiadomej.
Gdzie i jak szukać potwierdzenia? Jak się upewnić, że mamy do czynienia z objawioną wolą Bożą, a nie z własnymi myślami, pragnieniami, czy też podszeptami innych osób?
Po pierwsze i najważniejsze: Boże Słowo – Biblia! Zbyt wiele osób wpadło w tarapaty słuchając innych, którzy przekazywali im rzekomą wolę Bożą. Może rada jest szczera, a intencje czyste, ale to jeszcze nie świadczy, że jest to Boża wola.
Czy decyzja, którą zamierzasz podjąć jest zgodna z nauczaniem Biblii? Jeśli Boże Słowo nie mówi w wprost, to co mówi jako całość na ten temat? Zrób studium, spytaj starszych w wierze co o tym sądzą. Bóg działa w ramach Swojego Słowa. Nie powie ci nic co będzie zaprzeczeniem, albo czego nie da się potwierdzić nauką Biblii. Jeśli twój pomysł rozmija się z Biblią, to lepiej daj sobie spokój.
Ale jest jeszcze jeden, kolejny krok. Nie możemy zapomnieć o Duchu Świętym. Musimy być wrażliwi na potwierdzenie pochodzące od Ducha Świętego. Jeśli Duch Święty zapala czerwone światło, to stój. Nie idź dalej. Jeśli nie masz pokoju w sercu, czekaj. Najwięcej błędów popełniamy, gdy wybiegamy przed Pana Boga. Ktoś powiedział: „błogosławiony ten, kto odnajduje drogi Pańskie i dopiero wtedy podąża za Nim”. Nie wybiegajmy przed Pana Boga!
Wiara. Jeśli Boże Słowo przyzwala, masz pokój to z wiarą zacznij robić kroki do przodu. Próbuj, niech nie paraliżuje Cię strach, lecz ufaj Panu i przykładaj swoją rękę, ciągle szukając prowadzenia Ducha Świętego. Bądź wrażliwy na Jego głos.
I kolejny krok. Okoliczności. Musimy być otwarci na potwierdzenia poprzez okoliczności. Pamiętajmy, że Bóg jest twórcą historii i nie musimy działać na siłę. Jeśli coś jest Bożą wolą i zaczynamy iść w tym kierunku, Bóg będzie otwierał drzwi. Będzie krok po kroku posuwał sprawę do przodu. Gdy modliliśmy się o naszą relację z Gosią, gdy zaczęliśmy podejmować powoli pewne kroki w kierunku bycia razem, widzieliśmy Bożą wolę i Boże układanie spraw. Każdy kawałek puzzla pasował. W Płocku Małgosia nie mogła znaleźć pracy, natomiast w Międzyrzecu już pierwszego dnia. Stancja była potrzebna na mieszkanie, proszę bardzo. To nie znaczy, że było łatwo, miło i przyjemnie. Ale my wiedzieliśmy, że to jest Boża wola, i drzwi na które nie mieliśmy wpływu Bóg otwierał.
Nie próbujmy otwierać drzwi, które zamknął Pan, bo tylko nabijemy sobie guza.


Zakończenie.

To nie jest jakaś metoda. Są to zasady. Zasady, które niezależnie od sytuacji są niezmienne. Stosowanie się do tych kroków, pomoże nam rozpoznać Bożą wolę.
Wiele osób kojarzy odkrywanie Bożej woli z brzemieniem lub uważa, że jeśli pozna tą wolę będzie musiało dźwigać jakieś ciężary. Ale ci, którzy rozwijają się duchowo wiedzą, że posłuszeństwo wobec Boga jest podstawowym celem życia. Życie w przekonaniu wypełniania Bożej woli jest cudownym doświadczeniem. To daje pokój i spełnienie. Nie musisz się niczego bać. Jesteś wtedy we właściwym miejscu. Boży człowiek, w Bożym miejscu i w Bożym czasie to klucz do zwycięstwa w każdej sytuacji. Kiedy tak jest, to Boże błogosławieństwo i namaszczenie spływa. Oczywiście trudności i próby nadal będą, ale w takich momentach możemy powiedzieć: To nie jest po to by mnie zniszczyć, lecz żebym odniósł zwycięstwo! By Boża chwała się okazała w pełni! Wtedy mamy oparcie w Bogu, a Jego pomoc będzie blisko.

Zobaczmy na przykłady w Biblii: Noe „uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg” (1 Mojż 6;22). Abraham „wstał i poszedł na miejsce, które mu wskazał Bóg” (1 Mojż 22;3). Besalel budował przybytek i wszystko wykonał „jak rozkazał Pan” (2 Mojż 36;1). Jozue „nie zaniechał niczego z tego wszystkiego, co Pan nakazał (...)” (Joz 11;15), i moglibyśmy dalej tak cytować; Hiskiasz, Józef z Marią, apostoł Paweł, aż wreszcie nasz Pan i Zbawiciel. „I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to co wycierpiał” (Hebr 5;8).

Jeśli masz pragnienie poznać i pełnić Bożą wolę w swoim życiu. Jeżeli chcesz dla swojego życia tego co najlepsze, tego co Bóg ma dla ciebie. Jeśli wierzysz, że Bogu można zaufać i chcesz być Mu posłuszny to przyłącz się do mojej modlitwy.

A zanim będziemy się modlić posłuchajmy tekstu pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma (pieśń nr 220, s. 146).

Śpiewnik Pielgrzyma, pieśń nr 220

„Wszystko Tobie dziś oddaję”

Wszystko Tobie dziś oddaję,
Wszystko Twoim musi być;
Chcę Cię, Jezu,kochać zawsze,
W obecności Twojej żyć.

Refr.:
[Wszystko daję dziś,:]
Jezusowi, memu Zbawcy
Wszystko daję dziś.

2.Wszystko Tobie dziś oddaję,
Do nóg Twoich skłaniam się;
Radość świata zapomniana,
Uchwyć, Jezu, uchwyć mię!

3.Wszystko Tobie dziś oddaję,
Zlej Świętego Ducha chrzest,
Uczyń mię zupełnie Twoim,
Daj mi poznać, żeś mój jest!

4.Wszystko Tobie dziś oddaję,
Teraz czuję święty żar,
Doskonałą radość w Tobie,
Niewymownej łaski dar.


__________
1 Czuj Duch - Turnau , s. 2, Gazeta Wyborcza, 14-15 maja 2005.
2 Doskonała wola Boga – G. Christian Weiss, cytuję za: Powrót do Słowa, Thomas E. Trask i Wayde I. Goodall, s. 48.
3 Cytuję za: Powrót do Słowa, Thomas E. Trask i Wayde I. Goodall, s. 45.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz