| Home | 365/2012 | in my eye | VW T3 Westfalia | Zbór w Mielcu |

Wybieraj mądrze, by być szczęśliwym (błogosławionym)

"(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (3) Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. (4) Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. (5) Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, (6) bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie."- (Ks. Psalmów 1, Biblia Tysiąclecia)


Już tu na ziemi ponosimy konsekwencje swoich wyborów, lecz również czeka nas rzeczywistość ostateczna – sąd i wieczne zgromadzenie świętych – sprawiedliwych.
Mimo, iż chcemy być mądrymi, często nasze postępowanie odbiega od wzoru mądrości. Nie musimy polegać na sobie samych, nasza mądrość musi być ugruntowana w Słowie Bożym i w Jezusie.
Są dwie drogi – mądra i głupia. Nikt z nas nie chce kroczyć drogą głupią.
To czemu tak często nasze czyny świadczą, że droga mądra gdzieś się zagubiła?
Bo sami nie jesteśmy w stanie kroczyć mądrze. Potrzebujemy Chrystusa, by nasze decyzje były mądre, by nasze życie było szczęśliwe.
Drzewo rośnie i potrzebuje wody, musi mieć odpowiednie warunki, by się zielenić i by wydawać owoc. Nie możemy oddalać się od Jezusa i Jego słów. To w nich jest prawdziwa mądrość, która pozwoli nam wybierać dobrze. Prawdziwa mądrość i szczęście jest ugruntowane w Słowie Bożym.
Wybierz Słowo Boże, a nie podszepty świata, a będziesz mógł zobaczyć w swoim życiu błogosławieństwo i szczęście. Podejmujmy nasze decyzje w oparciu o Boże Słowo. Prawdziwa mądrość jest zakorzeniona w Słowie Bożym. Chcesz być szczęśliwy? Ja tak! Chcesz postępować mądrze w swoim życiu? Ja owszem! To znaczy, że powinniśmy rozkochać się na nowo w Bożym Słowie. Upodobanie – rozmiłowanie w Bożym Zakonie, w Bożych prawach - oto prawdziwa mądrość, która prowadzi do szczęścia. Pan Jezus powiedział:
"Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." (Jan. 14:15.)

To Boże Słowo – Biblia jest naszą obroną przed podszeptami złego. Ale nie tylko czytanie, lecz rozważanie, i wykonywanie – wdrażanie w życie.

----
Fragmenty kazania (6 VII 2008 - Mielec)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz