| Home | 365/2012 | in my eye | VW T3 Westfalia | Zbór w Mielcu |

Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie* Jezusa Chrystusa opisane zostało w Ewangelii Marka (16,19), Ewangelii Łukasza (24,51) oraz w Dziejach Apostolskich (1,9). Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów.
W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął.
Dziesięć dni później nastąpiło zesłanie Ducha Świętego.

"Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.
I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba." - Dz 1,7-11


Wspominając Wniebowstąpienie Pana nie można nie wspomnieć o Jego powrocie.
Maranatha! Przyjdź Panie Jezu!
Amen!

===
* Wniebowstąpienie – przeniesienie się osoby do nieba za życia (nie po śmierci) wraz z ciałem (nie sama dusza).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz